Inloggning tillgänglig endast för medverkade i Energiutmaningen

facebook
logotype
deco
img1
img2
img3

Om Energiutmaningen

 

Verktygslåda för skolans energiutmaningar

Framtidens samhälle behöver ökad kompetens inom teknik och naturvetenskap, men också människor med handlingskompetens, framtidstro och ökad kunskap om vad som krävs för en hållbar utveckling. Energiutmaningen erbjuder en välfylld verktygslåda med kreativa och ämnesövergripande metoder för att arbeta med dessa områden. Materialet och metoderna är kopplade till ett flertal ämnen i Lgr 11 vilket ger läraren verktyg att implementera läroplanen.

Metod

Energiutmaningens material och metoder erbjuder ett kreativt och ämnesövergripande arbetssätt inom framför allt energi, entreprenörskap och hållbar utveckling. Det utgår från elevernas vardag och varvar teori, problemlösning, experiment, värderingsövningar och dramapedagogik. Fokus ligger på att stimulera många sinnen för att nå och beröra fler elever. Med hjälp av drama och värderingsövningar kan eleverna utveckla sina egna idéer och göra aktiva val.

Målgrupp

Energiutmaningen riktar sig till år F-6. Materialet är utarbetat så att hela skolor ska kunna engageras i arbetet. Tack vare materialets fokus på hållbar utveckling kan det enkelt knytas till arbetet med utmärkelserna ”Skola för hållbar utveckling” och ”Grön Flagg”.

 
 fotsteg

Energiutmaningens material omfattar följande områden:

• Vad är energi? - Om olika energiformer och energiomvandlingar.

• Energikällor - Om förnybara och icke förnybara energikällor.

• Klimat och miljö - Om miljöfrågor och resurshushållning.

• Transporter - Om hur människor och varor transporteras.

• Konsumtion och resurser - Om våra ekologiska fotavtryck.

• Mat och hälsa - Om sambandet mellan hälsa och hållbar utveckling.

Energi, teknik, och entreprenörskap – för en hållbar framtid!

Energiutmaningen har sammanställt följande material och metoder för att arbeta med teknik, energi, entreprenörskap och hållbar utveckling:

• Förslag på upplägg till utbildningsdagar för lärare med drama, utomhuspedagogik, entreprenörskap mm

• Lärar- och elevtexter med experimentövningar

• Förslag till uppstartspass för eleverna med processdrama

• Avslutningsdagar där eleverna får visa upp sitt arbete

• Metodikdel med lektionsförslag

• Experimentlåda utarbetad efter materialet

• Kopplingar till ett flertal ämnen i Lgr 11

 
 

Bakgrund

Energiutmaningen startade i Värmland våren 2009. Målet var att öka intresset för naturvetenskap och teknik samt skapa engagemang för hållbar utveckling genom att kunna ge lärare och elever praktiska verktyg för att kunna komma igång med arbetet. Material och metoder har sedan arbetats fram och sammanställts av pedagoger från Värmland och Dalarna, där även kopplingar till läroplanen, Lgr 11, gjorts.

Kvalitetssäkring av material och metoder har bland annat skett genom samarbete med Karlstads universitet. Efter Energiutmaningens första år utförde samma universitet en omfattande utvärdering av projektet, som visade att dess metoder är framgångsrika. De uppmanade till en spridning av material och metoder. Energiutmaningen material och metoder har arbetats fram i samverkan med bl.a. Energimyndigheten, Interregionala projektet FEM, Stål & Verkstad, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland, Tekniklusten Värmlands museum, Framtidsmuseet i Borlänge, KNUT-projektet, Film i Värmland och Naturskolan i Falun och Karlstad.

 

 

INFORMATIONSBLAD

LÄNKAR OCH MATERIAL

 

 

 

 

 

Skolmaterial

Vill du ta del av
vårt kostnadsfria läromedel?
Klicka här

 

 

 

 

Informationsblad

Läs om
Energiutmaningen
i vårt infoblad